0964 367 222
Home / Tag Archives: Viên chức là gì ?

Tag Archives: Viên chức là gì ?

Viên chức là gì ?

Viên chức là gì ? Viên chức là công dẫn Việt Nam được tuyển dụng theo hợp đồng làm việc, được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý (trừ các chức vụ quy định là công chức). Viên chức là người thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về năng lực, …

Read More »