0964 367 222
Home / Tag Archives: THÔNG BÁO TUYỂN SINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2017

Tag Archives: THÔNG BÁO TUYỂN SINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2020

Theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013 . Thông báo tổ chức tuyển sinh bồi dưỡng khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên , chuyên viên chính trên toàn quốc I, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN – CHUYÊN VIÊN CHÍNH: A, Khóa học chuyên viên: Cán bộ, công chức, viên chức …

Read More »