0964 367 222
Home / Tag Archives: THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Tag Archives: THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM (Hiện các lớp đang học liên hệ để đăng ký)   – Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Căn cứ thông tư số 10/2013/TT–BGD&ĐT ngày 28/3/2013 của …

Read More »