0964 367 222
Home / Tag Archives: Miễn Tin học

Tag Archives: Miễn Tin học

Nhiều giáo viên được miễn Tin học, Ngoại ngữ khi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Tại Điều 7 của Thông tư quy định những trường hợp miễn thi môn ngoại ngữ và tin học trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Theo đó, giáo viên dự thi được miễn thi ngoại ngữ trong các trường hợp sau: Giáo viên tính đến ngày 31/12 của năm tổ chức thi thăng hạng, có …

Read More »