0964 367 222
Home / Tag Archives: KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG – CẤP CHỨNG CHỈ BỘ TÀI CHÍNH

Tag Archives: KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG – CẤP CHỨNG CHỈ BỘ TÀI CHÍNH

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG – CẤP CHỨNG CHỈ BỘ TÀI CHÍNH

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG – CẤP CHỨNG CHỈ BỘ TÀI CHÍNH Khóa học kế toán trưởng nhằm bồi dưỡng những kiến thức về kế toán, kiểm toán để nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức sắp xếp ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.Đào tạo kế toán Trưởng cho các đối tượng như: Phó trưởng phòng hoặc trưởng phòng kế toán, …

Read More »