0964 367 222
Home / Tag Archives: Giáo viên cần điều kiện gì để thăng hạng chức danh?

Tag Archives: Giáo viên cần điều kiện gì để thăng hạng chức danh?

Giáo viên cần điều kiện gì để thăng hạng chức danh?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT có 3 chương, 10 điều, quy định về các tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học từ hạng IV lên hạng III, hạng III lên hạng II và hạng …

Read More »