0964 367 222
Home / Tag Archives: Công chức là gì ?

Tag Archives: Công chức là gì ?

Công chức là gì ?

Công chức là gì ? Công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế giữ một công vụ thường xuyên, hoặc nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện Trong các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân (mà …

Read More »