0964 367 222
Home / Tag Archives: bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Tag Archives: bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông báo: Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỐNG NHẤT GIAO NHIỆM VỤ CHO 15 CƠ SỞ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  …

Read More »