Quy định về kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính

Câp nhật: 28/09/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 2478 lượt xem

Chuyên viên chính đảm nhận vai trò là công chức hành chính đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, đơn vị; giữ nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. Để trở thành chuyên viên chính, cán bộ cần thông qua những điều kiện nâng ngạch chuyên viên chính cụ thể, trong đó có kỳ thi chuyên viên chính. Do là ngạch công chức yêu cầu cao về chuyên môn nghiệp vụ nên cán bộ cần thực hiện quy trình thi nghiêm ngặt, chi tiết và hoàn thiện qua mỗi năm.

Quy định chuẩn về kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính

Điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính

Công chức hành chính cần đáp ứng đủ các điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính trước khi đăng ký dự thi. Những điều kiện thi nâng ngạch bao gồm:

+  Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu;

+ Đã được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

+ Đang giữ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003), có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí công tác tương ứng với ngạch chuyên viên chính (mã ngạch 01.002);

+ Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo của ngạch chuyên viên chính được quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 05/2017/TT-BNV.

+ Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 09 năm trở lên (không tính thời gian tập sự hoặc thử việc). Nếu cán bộ có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch, thời gian giữ ngạch chuyên viên phải tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng);

+ Đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu trong thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương.

lop-boi-duong-ngach-chuyen-vien-chinh

 

++ Khóa học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên ở đâu uy tín Hà Nội?

Tiêu chuẩn thi chuyên viên chính về phẩm chất, năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo

Tiêu chuẩn về phẩm chất

+ Chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân;

+ Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+ Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;

+ Có khả năng tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình hành động và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương công tác;

+ Nắm được tình hình và xu thế phát triển của ngành, lĩnh vực công tác trong nước và thế giới; có khả năng tổ chức nghiên cứu để phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý;

+ Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có các kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BNV, yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các văn bằng, chứng chỉ tương đương chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính như thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công đã được bãi bỏ để tránh sự trùng lặp trong đào tạo và nâng cao năng lực thực tế tại các vị trí việc làm.

Do đó, cán bộ cần đáp ứng những điều kiện cụ thể như sau theo quy định mới:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

chung-chi-chuyen-vien-chinh

Đối tượng dự thi nâng ngạch chuyên viên chính

+ Công chức, đang giữ ngạch chuyên viên mã số 01.003;

+ Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo quy định;

+ Đang công tác tại các cơ quan hành chính thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Hồ sơ thi nâng ngạch chuyên viên chính

 1. Đơn đăng ký dự thi nâng ngạch;
 2. Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan sử dụng, quản lý cán bộ, công chức;
 3. Bản đánh giá nhận xét của thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức về phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực, hiệu quả công tác; kỷ luật lao động; quan hệ phối hợp công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 (ba) năm liên tục tính đến năm 2015.
 4. Bản sao các văn bằng; chứng chỉ (Ngoại ngữ, Tin học, Quản lý hành chính nhà nước,…) và các giấy cam kết hoặc giấy chứng nhận, chứng chỉ khác (nếu có) có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo điều kiện, tiêu chuẩn đã nêu;
 5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;
 6. Bản kê khai tên công trình nghiên cứu khoa học hoặc đề án theo quy định của ngạch chuyên viên chính (thông tin nêu rõ tên công trình, đề án, kết quả nghiệm thu và phải được cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức xác nhận) hoặc Văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành và phải được cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức xác nhận là người soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo;
 7. Bản photo Quyết định lương gần nhất (có công chứng);
 8. Bản photo quyết định tuyển dụng vào công chức (có công chứng);
 9. Bản photo Sổ Bảo hiểm xã hội.

Quy định về kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính

Nội dung thi chuyên viên chính sẽ được chia thành 2 vòng thi gồm:

Vòng 1 Kiểm tra kiến thức chung và năng lực ngoại ngữ

+ Kiểm tra kiến thức chung

– Hình thức thi: thi trên máy tính;

– Thời gian thi: 60 phút;

– Nội dung thi: Gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên chính.

boi-duong-chuyen-vien-chinh

+ Kiểm tra năng lực ngoại ngữ

– Hình thức thi: thi trên máy tính;

– Thời gian thi: 30 phút;

– Nội dung thi: Gồm 30 câu hỏi để kiểm tra các kỹ năng đọc hiểu một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc. Yêu cầu đạt trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vòng 2: Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ

– Hình thức thi: Thi viết;

– Thời gian thi: 180 phút;

– Nội dung thi về kiến thức, năng lực, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ.

Phương pháp ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính hiệu quả

Lượng kiến thức cần có để thi nâng ngạch chuyên viên chính rất rộng, trong khi đó, cán bộ còn phải bận rộn với công việc hàng ngày tại cơ quan. Do đó, để vừa chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đăng ký dự thi, đảm bảo đủ điều kiện để thi nâng ngạch, vừa tiết kiệm thời gian, cán bộ cần học đúng trọng tâm và dùng đúng phương pháp.

+ Môn kiến thức chung: Cán bộ nên lên đề cương để nêu rõ các ý ngắn gọn và súc tích theo luận điểm để không làm mất thời gian học tập, dễ dàng xem lại nội dung, tránh nhớ trước quên sau.

+ Môn ngoại ngữ: Cán bộ nên kiểm tra yêu cầu được miễn ngoại ngữ trước khi ôn tập để tránh mất thời gian ôn thi. Điều kiện miễn phần thi ngoại ngữ bao gồm:

 • Có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên (đối với nam) và từ đủ 50 tuổi trở lên (đối với nữ) – tính đến ngày 30/09/2020;
 • Đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
 • Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi;
 • Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

+ Thi chuyên môn, nghiệp vụ: Các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau cho các yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển khác nhau. Do đó, trong đề thi sẽ có các cấp độ chuyên ngành từ cơ bản đến nâng cao, cán bộ nên xác định năng lực và kiến thức chuyên ngành của mình để tập trung lấy trọn điểm cho phần đó.

chung-chi-chuyen-vien-chinh

Trước khi đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, cán bộ cần có chứng chỉ chuyên viên chính để đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào của ngạch. Trangtuyensinh24h phối hợp cùng đơn vị được cấp phép tổ chức đào tạo chuyên viên chính uy tín, tuyển sinh liên tục hàng tháng, hình thức học online cùng lịch học ngoài giờ hành chính. Hãy đăng ký tại Trangtuyensinh24h, chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn lựa chọn khóa học phù hợp để hoàn thành chứng chỉ trong thời gian sớm nhất.

Form đăng ký

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY
  Thông tin liên hệ

  Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

  Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

  Hotline: 02466609628, 0961189663 (Cô Thúy), 0964488720 (Cô Mến), 0981871011 (Cô Nhung)