PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN THPT TIẾP CẬN CHUẨN QUỐC TẾ

Câp nhật: 30/07/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 151 lượt xem

1. Mục tiêu đào tạo 

Sau khi học xong khóa bồi dưỡng này học viên sẽ:

 • Biết tiếp cận, lựa chọn và áp dụng hiệu quả các kỹ thuật phương pháp triển kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên THPT theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế.
 • Nhận diện được phong cách của học sinh theo hướng thúc đẩy tích cực lấy học sinh làm trung tâm của dạy học.
 • Xây dựng hồ sơ dạy học, đề cương chi tiết môn học, kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học theo hướng thúc đẩy tính tích cực của học sinh.
 • Lựa chọn tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với hình thức dạy học cách tiếp cận quốc tế.
 • Vận dụng tốt cách đánh giá kết quả học tập của học sinh theo cách tiếp cận mới.

2. Đối tượng bồi dưỡng

 • Giáo viên các trường THPT; Giáo vụ của các trường THPT
 • Chuyên viên các phòng, ban của sở GD phụ trách đào tạo
 • Các cán nhân, tổ chức có nhu cầu bồi dưỡng…

3. Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế mềm dẻo, linh hoạt theo nhu cầu của người học. Để lớp học đạt được hiệu quả tốt nhất yêu cầu:

 • Phòng học được trang bị: máy tính (kết nối mạng), máy chiếu Projector, bàn ghế di động, bảng viết, bảng lật.
 • Học viên chuẩn bị các tài liệu, học liệu thuộc chuyên môn mình phụ trách.
 • Sách giáo khoa – tài liệu môn học.
 • Máy tính xách tay (ít nhất 1 máy/1 nhóm theo môn học)
 • Kế hoạch dạy – học – kiểm tra – đánh giá

 

Nội dung cụ thể như sau:

Stt Nội dung Số tíchỉ
  Module 1: Lập kế hoch  
1 Giới thiệu sản phẩm và tiêu chí đánh giá  
2 Thảo luận, thống nhất nội dung làm việc của nhóm  
3 Phân công nhiệm vụ  
4 Ký hợp đồng học tập  
5 Thực hành  
  Module 2: Triển khai dhọc  
6 Xây dựng và hoàn chỉnh công cụ tìm hiểu đối tượng dạy học  
7 Thảo luận và hoàn chỉnh kế hoạch dạy học  
8 Thảo luận và hoàn chỉnh bộ 3 kế hoạch bài dạy  
  Module 3: Đánh giá kết quả họtập  
9 Thảo luận và hoàn chỉnh bộ hồ sơ kiểm tra đánh giá  
10 Hoàn thiện, đóng gói và in sản phẩm  
  Module 4: Đánh giá cải tiến  
11 Các nhóm trình bày sản phẩm và đánh giá