Ở đâu cấp chứng chỉ chuyên viên quản lý nhà nước?

Câp nhật: 24/08/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 549 lượt xem

Theo quy định pháp luật, không phải cơ quan nào cũng được phép đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên viên quản lý nhà nước. Vậy đơn vị nào được phép cấp chứng chỉ chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng…? Điều kiện để được cấp chứng chỉ là gì? Mời bạn cùng chúng tôi theo dõi thông tin sau để tìm lời giải đáp.

Quy định về việc cấp chứng chỉ quản lý nhà nước

Đối với học viên

Học viên cần đáp ứng đủ những điều kiện sau đây để được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước:

+ Tuân thủ quy định của chương trình bồi dưỡng và tham gia học tập đầy đủ;

+ Làm các bài kiểm tra, viết thu hoạch, khóa luận, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; kết quả các bài kiểm tra, viết thu hoạch, khóa luận, đề án phải đạt từ 05 điểm trở lên theo thang điểm 10;

+ Chấp hành quy chế, nội quy học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

lop-boi-duong-chung-chi-chuyen-vien

Chứng chỉ quản lý nhà nước bao gồm:

Chứng chỉ quản lý nhà nước được cấp sau khi học viên hoàn thành chương trình học bồi dưỡng được quy định cụ thể. Các loại chứng chỉ quản lý nhà nước sẽ được cấp dựa trên:

– Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, thời gian thực hiện từ 06 – 08 tuần gồm:

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

– Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, thời gian thực hiện từ 02 – 04 tuần gồm:

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương.

++ Đăng ký học lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng Hà Nội ở đâu?

Đối với đơn vị cấp chứng chỉ

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu được quyền in và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước theo thẩm quyền được giao, đảm bảo mẫu chứng chỉ đúng quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 01/2018/TT-BNV. Theo đó, các cơ sở cần tuân thủ những quy định như sau:

+ Chứng chỉ bồi dưỡng chỉ được cấp 01 lần cho học viên hoàn thành khóa học. Trường hợp chứng chỉ đã cấp cho học viên nhưng phát hiện có sai sót do lỗi của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu phải có trách nhiệm cấp lại cho học viên.

+ Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu cấp lại giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học trong trường hợp người được cấp chứng chỉ đề nghị cấp lại chứng chỉ bị mất, hư hỏng. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng. Mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học theo quy định tại Phụ lục 02 Thông tư 01/2018/TT-BNV.

+ Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu lập sổ quản lý việc cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành, bảo đảm tính công khai, minh bạch, chặt chẽ trong cấp chứng chỉ. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong việc in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ.

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu được phép cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bao gồm:

Theo Điều 27 Nghị định 101/2017/NĐ-CP, các trường, đơn vị được đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bao gồm:

 1. Học viện Hành chính Quốc gia

Học viện sẽ đào tạo và cấp chứng chỉ cho:

luyen-thi-chung-chi-chuyen-vien-quan-ly-nha-nuoc

luyen-thi-chung-chi-chuyen-vien-quan-ly-nha-nuoc

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, cấp sở và tương đương, cấp vụ và tương đương, Thứ trưởng và tương đương;

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương;

+ Chương trình nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước trong hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

+ Chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao.

 1. Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đơn vị sẽ đào tạo và cấp chứng chỉ cho:

+ Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương; ngạch chuyên viên và tương đương; ngạch chuyên viên chính và tương đương;

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã;

+ Chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao.

 1. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương

Cơ sở sẽ đào tạo và cấp chứng chỉ cho:

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương; ngạch chuyên viên và tương đương; ngạch chuyên viên chính và tương đương;

+ Chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao.

Giá trị chứng chỉ là như nhau và được công nhận trên toàn quốc.

Trangtuyensinh24h phối hợp cùng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu được phép cấp chứng chỉ quản lý nhà nước chiêu sinh và tổ chức các lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo và quản lý cấp phòng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi chiêu sinh liên tục trên toàn quốc, hình thức học tập trực tuyến và trực tiếp linh hoạt, thời gian học ngoài giờ hành chính.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho học viên trong suốt thời gian diễn ra khóa học cho đến khi nhận được chứng chỉ. Để biết thêm thông tin chi tiết về từng khóa học, học viên hãy liên hệ đến chúng tôi.

Form đăng ký

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY
  ++ Mở lớp học bồi dưỡng chuyên viên quản lý nhà nước ở đâu?

  Thông tin liên hệ

  Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam, Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

  Hotline: 02466609628, 0961189663 (Cô Thúy), 0964488720 (Cô Mến), 0981871011 (Cô Nhung)