Mẫu đơn cho chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng

Câp nhật: 18/08/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 185 lượt xem

1. Bìa chuyên viên

 

2.Phiếu học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

 

3. Mẫu phiếu học viên

 

4.Mẫu đơn Chuẩn chức danh GV

 

5.Phiếu học viên bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

 

6.Phiếu học viên bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính