LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Câp nhật: 19/08/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 120 lượt xem

🍀Các bạn hôm trước hỏi mình lớp nghiệp vụ sư phạm đã có lớp mới rồi ạ 🎊🎊
LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM cấp bằng xong được đi dạy học luôn . Các bạn hiện tại đang có bằng cử nhân ngành khác mà muốn đi dạy học chỉ cần cầm bằng này là được làm thầy cô giáo 👩‍🏫👩‍🏫👩‍🏫👩‍🎓
🤳🤳Hình thức học online thuận tiện cho việc vừa học vừa làm