Lịch thi NLNN tại trường Đại học Vinh

Câp nhật: 28/05/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 349 lượt xem

Sau đây là thông tin về lịch thi Năng lực Ngoại ngữ tại trường Đại học Vinh, mời bạn tham khảo hoặc liên hệ đến chúng tôi để nhận hỗ trợ chi tiết.

Tháng/năm

Ngày thi

Thứ

Bậc thi

Hình thức thi

01/2021

23, 24

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy tính

03/2021

20, 21

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy tính

04/2021

24, 25

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy tính

05/2021

29, 30

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy tính

07/2021

24, 25

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy tính

08/2021

14, 15

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy tính

09/2021

18, 19

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy tính

10/2021

16, 17

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy tính

11/2021

13, 14

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy tính

12/2021

18, 19

Thứ 7, CN

2, 3, 4, 5

Trên máy tính