Lịch thi NLNN tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Câp nhật: 28/05/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 115 lượt xem

 Sau đây là thông tin về lịch thi Năng lực Ngoại ngữ tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, mời bạn tham khảo hoặc liên hệ đến chúng tôi để nhận hỗ trợ chi tiết.

TT

Lịch thi

Ngoại ngữ đăng ký dự thi

Định dạng đề thi

Thơi gian nộp hồ sơ và lệ phí thi

01

13/3/2021

Tiếng Anh

VSTEP.2/VSTEP.3-5

22/02/2021-26/02/2021

Tiếng Nga, Pháp, Trung

Đánh giá NLNN

02

17/4/2021

Tiếng Anh

VSTEP.2/VSTEP.3-5

29/03/2021-02/04/2021

03

17/7/2021

Tiếng Anh

VSTEP.2/VSTEP.3-5

28/06/2021-02/07/2021

04

14/8/2021

Tiếng Anh

VSTEP.2/VSTEP.3-5

26/07/2021-30/07/2021