Lịch thi NLNN tại trường Đại học Huế

Câp nhật: 28/05/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 872 lượt xem

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số: 1265/TB-ĐHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 12 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận

theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, năm 2021

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2021, cụ thể:

Stt

Ngày thi

Ngoại ngữ/ Bậc

Đối tượng dự thi

Địa điểm thi

1

17/01/2021

Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn từ bậc 2 đến bậc 5; Tiếng Việt dành cho người nước ngoài bậc 1 – 6

Tất cả các đối tượng có nhu cầu

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

2

28/02/2021

3

28/03/2021

4

25/04/2021

5

23/05/2021

6

20/06/2021

7

25/07/2021

8

22/08/2021

9

19/09/2021

10

24/10/2021

11

21/11/2021

12

26/12/2021

*ngày thi có thể thay đổi và bổ sung tùy vào tình hình thực tế.