Lịch thi NLNN tại trường Đại học Hà Nội

Câp nhật: 28/05/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 640 lượt xem

Sau đây là thông tin về lịch thi Năng lực Ngoại ngữ tại trường Đại học Hà Nội, mời bạn tham khảo hoặc liên hệ đến chúng tôi để nhận hỗ trợ chi tiết.

Đợt thi

Tháng

Ngày trong tháng

Thứ trong tháng

Hình thức thi

1

1

16

T7

Trên máy tính

2

3

13

T7

Trên máy tính

3

4

10

T7

Trên máy tính

4

5

15

T7

Trên máy tính

5

7

10, 31

T7

Trên máy tính

7

8

28

T7

Trên máy tính

8

9

4, 25

T7

Trên máy tính

10

10

9

T7

Trên máy tính

11

11

6

T7

Trên máy tính

12

12

4

T7

Trên máy tính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đợt thi

Tháng

Ngày trong tháng

Thứ trong tháng

Hình thức thi

1

1

17

CN

Bài thi trên giấy

2

3

14, 28

CN

Bài thi trên giấy

3

4

11, 25

CN

Bài thi trên giấy

4

5

16, 30

CN

Bài thi trên giấy

5

6

13, 27

CN

Bài thi trên giấy

6

7

11

CN

Bài thi trên giấy

7

8

1, 29

CN

Bài thi trên giấy

8

9

5, 26

CN

Bài thi trên giấy

9

10

10, 24

CN

Bài thi trên giấy

10

11

7, 21

CN

Bài thi trên giấy

11

12

12, 26

CN

Bài thi trên giấy