Lãnh đạo cấp phòng cần đáp ứng những điều kiện nào?

Câp nhật: 27/01/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 166 lượt xem

Cán bộ, công chức giữ vai trò lãnh đạo cấp phòng phải có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cùng với phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc chuyên nghiệp, đồng thời phải có năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và có trách nhiệm trong công tác được cơ quan bổ nhiệm. Vai trò càng lớn thì yêu cầu đối với lãnh đạo cấp phòng càng cao. Vậy để được bổ nhiệm, cán bộ, công chức cần đáp ứng điều kiện nào? Lãnh đạo cấp phòng có thể giữ vị trí trưởng phòng hay phó phòng? Yêu cầu của từng vị trí như thế nào? Sau đây là một số thông tin giải đáp của Trangtuyensinh24h, mời quý học viên theo dõi.

Trangtuyensinh24h phối hợp cùng các đơn vị được cấp phép tổ chức tuyển sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa học trực tuyến qua ứng dụng Zoom dành cho học viên trên toàn quốc.

Lãnh đạo cấp phòng và những quy định liên quan

Điều kiện để được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp phòng

Lãnh đạo cấp phòng giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý nhân viên, quản lý các hoạt động trong phòng ban, lập kế hoạch, điều hành công việc, và phân công nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch điều tiết, điều hoà công việc, đào tạo và truyền cảm hứng, động lực cho nhân viên, được xem là nơi đầu nguồn trong quá trình vận hành, hoạt động của phòng, ban. Chính vì tầm quan trọng này, cán bộ, công chức cần đáp ứng những điều kiện sau đây để được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp phòng:

tuyen-sinh-lop-boi-duong-lanh-dao-cap-phong
Nguồn Internet

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm;

+ Được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác;

+ Đáp ứng điều kiện về hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập;

+ Đủ độ tuổi theo quy định;

+ Có sức khoẻ tốt để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

+ Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật.

++ Đăng ký học chứng chỉ chuyên viên chính Hà Nội ở đâu uy tín?

Tiêu chuẩn riêng đối với chức danh trưởng phòng

Bên cạnh những tiêu chuẩn chung về lãnh đạo cấp phòng, mỗi đơn vị, tổ chức có thể đưa ra từng quy định cụ thể riêng cho từng chức danh. Ví dụ, với chức danh trưởng phòng – người đứng đầu phòng, chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của phòng, lãnh đạo cấp phòng cần thực hiện vai trò như:

lop-boi-duong-lanh-dao-cap-phong
Nguồn Internet

+ Tổ chức quản lý và điều hành công việc phòng ban;

+ Phân công nhiệm vụ cho các công chức, viên chức và người lao động trong phòng thực hiện kế hoạch;

+ Kiểm soát và theo dõi việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quá trình giải quyết các công việc của các thành viên trong phòng ban;

+ Quản lý việc chấp hành chế độ về thời gian làm việc cũng như nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

+ Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp của Thủ trưởng đơn vị.

+ Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của phòng ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện.

+ Quản lý, sử dụng tài sản được Bộ, đơn vị giao theo quy định một cách tiết kiệm và có hiệu quả.

Như vậy, để có chức danh trưởng phòng, cán bộ, công chức cần:

+ Có thời gian công tác tối thiểu từ 05 năm trở lên trong ngành, trong đó có tối thiểu 03 năm làm công tác trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

+ Có thời gian đảm nhiệm chức vụ quản lý Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trong tối thiểu từ 01 năm trở lên (trường hợp bổ nhiệm tại chỗ).

Đồng thời, đáp ứng điều kiện về nghiệp vụ chuyên môn như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp thạc sỹ;

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

+ Được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên.

+ Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên.

Tiêu chuẩn riêng đối với chức danh phó phòng

tuyen-sinh-lop-boi-duong-lanh-dao-cap-phong
Nguồn Internet

Với chức danh phó phòng, lãnh đạo cấp phòng sẽ làm việc dưới quyền của trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ bao gồm:

+ Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công hoặc ủy quyền của Trưởng phòng;

+ Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

+ Tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước với Trưởng phòng;

+ Báo cáo, đề xuất phương án xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực được phân công phụ trách với Trưởng Phòng;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Để đảm nhận chức danh này, cán bộ, công chức cần có:

+ Thời gian công tác tối thiểu từ 03 năm trở lên trong ngành, trong đó có tối thiểu 02 năm làm công tác trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

Với trình độ chuyên môn, cán bộ, công chức cần:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được giao.

+ Được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên.

+ Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên.

Để có được chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, quý học viên hãy liên hệ đến Trangtuyensinh24h để đăng ký tham gia khóa học trực tuyến. Chúng tôi phối hợp cùng các đơn vị được cấp phép tổ chức khóa học bồi dưỡng theo quy định của Bộ Nội vụ, cam kết chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

tuyen-sinh-lop-lanh-dao-cap-phong-online

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY
  Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

  Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

  Hotline: 02466609628, 0961189663 (Cô Thúy), 0964488720 (Cô Mến), 0981871011 (Cô Nhung)

  ++ Đăng ký học bằng tiếng trung HSK văn phòng ở đâu?