KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Câp nhật: 30/07/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 562 lượt xem

1. Mục tiêu đào tạo 

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

 • Nhận diện và phân tích được vai trò của kiểm tra, đánh giá trong dạy học.
 • Tích hợp kiểm tra, đánh giá trong dạy học, tập huấn, bồi dưỡng theo các cách khác nhau.
 • Xây dựng được hồ sơ kiểm tra đánh giá trong dạy học, hồ sơ phát triển chuyên môn.

2. Đối tượng bồi dưỡng

 • Giảng viên các Trường Đại học, cao đẳng.
 • Giáo viên các Trường TCCN và giáo viên các Trường phổ thông.
 • Cán bộ phòng đào tạo, cán bộ làm trong lĩnh vực đào tạo.
 • Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu bồi dưỡng.

3. Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế mềm dẻo, linh hoạt theo nhu cầu của người học. Để lớp học đạt được hiệu quả tốt nhất hoc viên chuẩn bị các nội dung sau:

 • Phòng học được trang bị: máy tính (kết nối mạng), máy chiếu Projector, bàn ghế di động, bảng viết, bảng lật.
 • Học viên chuẩn bị các tài liệu, học liệu thuộc chuyên môn mình phụ trách.  

Nội dung cụ thể như sau:

Stt Nội dung bồi dưỡng Ghi chú
1 Các nguyên tắc xây dựng mục tiêu dạy học  
 
2
 
Quy trình kiểm tra, đánh giá, tiêu chí, hình thức công cụ kiểm tra, đánh giá
 
 
3
 
Các phương pháp kiểm tra đánh giá mang tính hỗ trợ dạy học tích cực