Khóa học kế toán trưởng – cấp chứng chỉ bộ tài chính

Câp nhật: 20/04/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 272 lượt xem

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG – CẤP CHỨNG CHỈ BỘ TÀI CHÍNH

Khóa học kế toán trưởng nhằm bồi dưỡng những kiến thức về kế toánkiểm toán để nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức sắp xếp ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.Đào tạo kế toán Trưởng cho các đối tượng như: Phó trưởng phòng hoặc trưởng phòng kế toán, những cán bộ kế toán hiện đang làm việc và sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước hoặc nguồn ngân sách của các thành phần kinh tế khác.

Với nhu cầu kế Toán trưởng ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Trung tâm Giáo dục quốc gia kết hợp với Trường Học viện tài chính, CĐ Nghề Văn Lang tổ chứcKhóa Học Kế Toán Trưởng – Thi Cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp và Kế toán trưởng Hành Chính Sự Nghiệptại Hà Nội, TP HCM và khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Bạn muốn tham gia khóa học kế toán trưởng chỉ cần đáp ứng được 2 điều kiện sau:
– Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng,Đại học chuyên ngành  Tài Chính – Kế Toán – Kiểm Toán
– Thời gian công tác thực tế 3 năm đối với Trung cấp, Cao Đẳng và 2 năm đối với Đại Học.

Table of Contents

NỘI DUNG KHÓA HỌC


 

Kế toán Trưởng Doanh Nghiệp

Nội dung gồm có 11 chuyên đề
Phần 1: Kiến thức chung: 5 chuyên đề
– Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến Doanh Nghiệp
– Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp
– Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế
– Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư
– Chuyên đề 5 : Quan hệ tín dụng,thanh toán và bảo lãnh giữa DN và tổ chức tài chính
Phần 2: Kiến thức nghiệp vụ : 6 chuyên đề
– Chuyên đề 6: Pháp luật kế toán
– Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò,nhiệm vụ kế toán trưởng.
– Chuyên đề 8 : Kế toán tài chính Doanh Nghiệp
– Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán tài chính doanh nghiệp
– Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính Doanh Nghiệp
– Chuyên đề 11: Kiểm toán và Kiểm toán báo cáo tài chính Doanh Nghiệp

Chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp 

KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nội dung gồm có 10 chuyên đề
Phần I: Kiến thức chung
Chuyên đề 1:  Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát,quyết toán thu – chi ngân sách NN,Đơn vị có sử dụng kinh phí NSNNvà đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản,kiểm soát chi NSNN qua kho bạc Nhà nước
Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
Phần II: Kiến thức Nghiệp vụ
Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán trưởng
Chuyên đề 6: Kế toán NSNN và hoạt động 
Chuyên đề 7:Kế toán đơn vị có sử dụng NSNN và không sử dụng NSNN.
Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính,báo cáo quyết toán đơn vị Hành chính sự nghiệp
Chuyên đề 9:Phân tích BCTC đơn vị thu – chi NSNN và đơn vị không thu chi NSNN
Chuyên đề 10: Kiểm toán BCTC,báo cáo quyết toán đơn vị HCSN

Mọi thông tin học viên thắc mắc hoặc đăng kí thi vui lòng liên hệ :

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)