Khóa bồi dưỡng “Nghiệp vụ sư phạm nghề Trung cấp, Cao đẳng”

Câp nhật: 06/08/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 113 lượt xem

Mục đích:

   Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm nghề Trung cấp, Cao đẳng” nhằm trang bị cho  người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản về giáo dục, tâm lí học nghề nghiệp; Lập kế hoạch, xác định các công việc cụ thể cho dạy nghề và giáo dục học sinh ở các cơ sở dạy nghề ; Chuẩn bị và thực hiện hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu quy định. Biết cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

 Đối tượng bồi dưỡng:

  • Giáo viên dạy nghề tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, các cơ sở dạy nghề có bằng kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề ( SPDN).
  • Kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ lành nghề, sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề, sinh viên năm cuối các trường Đại học, cao đẳng kỹ thuật có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề.
  • Đối tượng tốt nghiệp Trung cấp nghề, có bằng nghề liên quan muốn đi giảng dạy hoặc mở trung tâm dạy nghề.

Nội dung bồi dưỡng:

 

Mã môn học – mô đun

Tên môn học – mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

MH01

Tâm lý học nghề nghiệp

45 giờ

MH02

Giáo dục học nghề nghiệp

45 giờ

MH03

Kỹ năng và phương pháp dạy nghề

30 giờ

MH04

Phương tiện dạy học

30 giờ

MĐ05

Thực tập sư phạm

160 giờ ( 4 tuần )

MH06

Ứng dụng CNTT trong dạy học

30 giờ