GIÁO DỤC KỸ NĂNG VÀ GIÁ TRỊ SỐNG CHO GIÁO VIÊN/HỌC SINH

Câp nhật: 29/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 232 lượt xem

(Ban hành theo Quyết định số 438/QĐ-ĐT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Hiệu Trưởng trường Đại học Giáo dục)

1. Mục tiêu đào tạo 

  • Tham gia khóa học giáo dục giá trị và kĩ năng sống, học viên được trải nghiệm với các giá trị sống và phát triển các kỹ năng sống cho chính mình để từ đó:
  • Giải thích được các giá trị sống và định hướng giáo dục giá trị sống cho học sinh.
  • Tổ chức, triển khai giáo dục giá trị sống cho học sinh.

2. Đối tượng bồi dưỡng

  • Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, giáo viên các trường phổ thông, giáo viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên.
  • Cán bộ làm công tác đoàn, đội của xã, phường, huyện, thành phố.
  • Học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học.
  • Các đối tượng khác có nhu cầu

3. Nội dung chương trình

Tổng số tín chỉ tích luỹ: 06 tín chỉ
(trong đó : 4 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ tự chọn)
Nội dung chương trình có thể được thiết kế mềm dẻo, linh hoạt theo nhu cầu. 

Nội dung cụ thể như sau:

Stt Nội dung bồi dưỡng Số TC
I Hc phần bắt buc 4
1 Một số vấn đề cơ bản trong giáo dục giá trị và kĩ năng sống 2
2 Tổ chức các hoạt động giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống 2
II Hc phần tự chọn 2/10
3 Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xây dựng hình ảnh bản thân 2
4 Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xây dựng quan hệ xã hội 2
5 Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng làm việc nhóm và hoạt động XH 2
6 Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng tư duy và tổ chức học tập cho bản thân 2
7 Phương pháp tổ chức trò chơi giáo dục 2
Tổng cộng 6

Thông tin liên hệ chi tiết:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)