Điều kiện thi ngạch nâng chuyên viên chính của Bộ Nội Vụ

Câp nhật: 22/04/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 118 lượt xem

Điều kiện thi ngạch nâng chuyên viên chính của Bộ Nội Vụ

Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 06 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 trở lên)

Đối với các tổ chức chính trị  – xã hội, doanh nghiệp nhà nước: có hệ số lương tương đương từ 3,00 trở lên. Đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là các cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm từ thượng úy trở lên.

Phải có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính:

  • Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên
  • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
  • Chứng chỉ đã học xong chương trình chuyển đổi của Học Viện Hành Chính Quốc Gia để dự thi Cao Học Hành Chính
  • Chứng chỉ Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (xem tại đây), những người có bằng đại học Công nghệ thông tin thì phải phải nộp chứng chỉ tin học văn phòng
  • Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ B (1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung)
  • Đã chủ trì tham gia công trình, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc đề án cấp Bộ, ngành được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý, ghi rõ tên công trình, đề tài có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

Tham khảo: Chuyên viên chính là gi

Thông tin liên hệ chi tiết:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0246.6609.628, 0961.189.663 (Cô Thúy), 0964.488.720 (Cô Mến), 0981.871.011 (Cô Nhung)