Điểm mới về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên theo Nghị định 89/2021/NĐ-CP

Câp nhật: 26/10/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 49 lượt xem

Vào ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP nhằm sửa đổi một số điều trong Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có các vấn đề liên quan đến chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên. Theo quy định mới, giáo viên sẽ được giảm yêu cầu về chứng chỉ, đây cũng là điểm mới đáng lưu ý so với các văn bản của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua.

++ Tìm hiểu thêm học chức danh nghề nghiệp bao lâu?

Những điểm mới trong Nghị định 89/2021/NĐ-CP đối với chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên

Khoản 2. Điều 1 của Nghị định 89/2021/NĐ-CP, sửa đổi Điều 15 tại Nghị định 101/2017:

“Điều 15. Hình thức bồi dưỡng

 1. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.
 2. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý.
 3. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.
 4. Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.”.

Như vậy, so với quy định hiện hành, Nghị định 89/2021 không còn quy định về 02 hình thức bồi dưỡng: tập sự và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (quy định hiện hành quy định thời gian thực hiện bồi dưỡng tối thiểu là 01 tuần/01 năm; một tuần được tính bằng 05 ngày học, 08 tiết/ngày), đồng thời Nghị định cũng bổ sung hình thức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

hoc-chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-ha-noi

Khoản 5 của Nghị định 89/2021/NĐ-CP – sửa đổi Điều 18 Nghị định 101/2017 như sau:

“Yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng

 1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
 2. Viên chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp….”

Khoản 4 Nghị định 89/2021/NĐ-CP – sửa đổi Điều 17 Nghị định 101/2017 như sau:

“Chương trình, tài liệu bồi dưỡng

… 4. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành có 01 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần.”

Như vậy nếu Nghị định 101 yêu cầu viên chức phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng IV; III, II, I thì theo quy định mới, giáo viên chỉ còn duy nhất 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Ngoài ra, về nội dung bồi dưỡng, 2 nội dung bồi dưỡng là kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế và Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ sẽ được loại bỏ trong Nghị định số 89/2021/NĐ-CP, thay vào đó đã bổ sung 1 nội dung bồi dưỡng là Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

hoc-chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-ha-noi

Như vậy, theo quy định mới, nội dung bồi dưỡng sẽ gồm 4 mục sau:

 (1) Lý luận chính trị

(2) Kiến thức quốc phòng và an ninh

(3) Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước

(4) Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Quy định mới về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP đưa ra quy định mới nhằm phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019:

“1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng được giao thực hiện.

 1. Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng.
 2. Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về quản lý, sử dụng và mẫu chứng chỉ.”.

Như vậy, so với hiện hành, Nghị định 89/2021 đã không còn quy định về các chứng chỉ chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức.

hoc-chuc-danh-nghe-nghiep-o-dau-ha-noi
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II

Quy định mới về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên sẽ được áp dụng khi nào?

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/12/2021. Như vậy, từ nay cho đến ngày 10/12/2021 thì Nghị định 101/2017 vẫn có hiệu lực. Do đó, các cơ quan có thẩm quyền vẫn tiến hành bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho giáo viên theo đúng quy định hiện hành.

Để hiểu rõ hơn về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cũng như đăng ký khóa học bồi dưỡng tại đơn vị uy tín, học viên hãy liên hệ đến Trangtuyensinh24h. Chúng tôi là đơn vị hàng đầu liên kết cùng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Form đăng ký

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY
  Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

  Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

  Hotline: 02466609628, 0961189663 (Cô Thúy), 0964488720 (Cô Mến), 0981871011 (Cô Nhung)

  ++ Đăng ký ngay khóa học chức danh nghề nghiệp online Hà Nội