0964 367 222
Home / Văn Bằng 2 Tiếng Anh

Văn Bằng 2 Tiếng Anh

TẠI SAO PHẢI BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM ?

TẠI SAO PHẢI BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM❓❓❓ 🔥Điều đầu tiên phải nói tới chính là tâm lý của đối tượng giảng dạy thay đổi theo thời gian. Chúng ta đã biết rằng hiện nay tâm lý của giới trẻ ngày càng thay đổi và sự thay đổi đó kèm theo những hướng tích cực và tiêu cực riêng. …

Read More »

Lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên dành cho công chức viên chức

KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN Lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên dành cho công chức viên chức ngạch chuyên viên hoặc đương đương và các công chức thuộc cơ quan nhà nước Khai giảng khóa học chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp Khai giảng lớp học chứng chỉ …

Read More »

THÔNG BÁO TUYỂN SINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2020

Theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013 . Thông báo tổ chức tuyển sinh bồi dưỡng khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên , chuyên viên chính trên toàn quốc I, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN – CHUYÊN VIÊN CHÍNH: A, Khóa học chuyên viên: Cán bộ, công chức, viên chức …

Read More »

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM (Hiện các lớp đang học liên hệ để đăng ký)   – Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Căn cứ thông tư số 10/2013/TT–BGD&ĐT ngày 28/3/2013 của …

Read More »