CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG HỌC

Câp nhật: 30/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 394 lượt xem

1. Mục tiêu đào tạo 

Sau khi học xong khóa học này học viên sẽ:

  • Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về lý luận và nghiệp vụ quản lý của tổ trưởng chuyên môn trong trường học qua đó góp phần xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trong trường học có đủ phẩm chất, năng lực quản lý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học
  • Vận dụng tốt vào trong quá trình công tác của mình đáp ứng được yêu cầu đổi mới của quản lý giáo dục.

2. Đối tượng bồi dưỡng

  • Tổ trưởng, tổ phó của các tổ chuyên môn.
  • Đội ngũ kế cận công tác tổ trưởng chuyên môn.
  • Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu muốn tham gia bồi dưỡng

3. Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế mềm dẻo, linh hoạt theo nhu cầu của người học. Để lớp học đạt được hiệu quả tốt nhất yêu cầu:

  • Phòng học được trang bị: máy tính (kết nối mạng), máy chiếu Projector, bàn ghế di động, bảng viết, bảng lật, học viên chuẩn bị máy tính xách tay

Nội dung cụ thể như sau:

Stt Nội dung bồi dưỡng
1 Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về QL tổ chuyên môn trong trường học
2 Chuyên đề 2: Tổ trưởng với công tác xây dựng kế hoạch chuyên môn
3 Chuyên đề 3: Tổ trưởng chuyên môn với công tác QL hoạt động dạy học
4 Chuyên đề 4: Tổ trưởng chuyên môn với công tác phát triển đội ngũ
5 Chuyên đề 5: Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ chuyên môn
6 Thực tế; viết báo cáo kết thúc khóa học.