Công chức sẽ được cắt giảm những chứng chỉ nào từ ngày 01/08/2021?

Câp nhật: 02/12/2022
 • Người đăng: admin
 • |
 • 387 lượt xem

Công chức sẽ được cắt giảm những chứng chỉ nào? Những thông tin về cắt giảm các loại chứng chỉ được quy định trong thông tư nào? Mời quý học viên cùng theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi để được giải đáp.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư

Tại Thông tư 02/2021/TT-BNV, các điều kiện đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính cấp cơ sở cũng có sự thay đổi. Một trong những nội dung đáng chú ý đó là việc giảm bớt một số yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như sau:

Với công chức chuyên ngành văn thư

 • Từ 01/08/2021, công chức không còn phải có chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tiếng dân tộc, chứng chỉ tin học theo quy định tại TT 14/2014/TT-BNV.
 • Thay vào đó, công chức này phải có năng lực sử dụng CNTT, có năng lực ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc tương ứng với vị trí dự tuyển.
 • Bãi bỏ các chứng chỉ quản lý Nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

Với công chức chuyên ngành hành chính

 • Tương tự như công chức chuyên ngành văn thư, tại Thông tư 2/2021, Bộ Nội vụ cũng bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nhưng phải đáp ứng tiêu chuẩn về tin học, ngoại ngữ tương đương vị trí việc làm cần tuyển.
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch cán sự, ngạch nhân viên cũng được bãi bỏ.
lop-dao-tao-chuyen-vien-chinh-uy-tin
Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư

Xem thêm: Công chức là gì? Khái niệm, phân loại, điều kiện thi tuyển mới nhất

Công chức được cắt giảm những chứng chỉ nào?

Theo Công văn 2499 của Bộ Nội vụ, công chức hiện có 03 loại chứng chỉ gồm:

 • Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý được thực hiện trước khi bổ nhiệm;
 • Chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ngạch công chức khi được bổ nhiệm hoặc đăng ký dự thi nâng ngạch gồm: Chứng chỉ bồi dưỡng lý luận chính trị với công chức ngạch chuyên viên cao cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học…
 • Chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm khi bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc bổ nhiệm ngạch và là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của công chức.

Tuy nhiên, một số hạn chế trong công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ đối với công chức, viên chức bao gồm:

 1. Nội dung một số chương trình bồi dưỡng còn nhiều lý thuyết, chưa thật sự bám sát với yêu cầu của vị trí việc làm; còn trùng lặp nội dung giữa các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp trong cùng một chuyên ngành hoặc trùng với kiến thức đào tạo trong trường đại học.
 2. Việc quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp vì hiện nay các cơ sở đào tạo đã có quy định về việc chuẩn đầu ra phải đạt được trình độ ngoại ngữ, tin học theo các cấp độ tương ứng.
 3. Có sự chồng chéo, trùng lặp về nội dung, chương trình bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (Báo cáo số 1242/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 31/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Do đó, công chức sẽ được cắt giảm một số chứng chỉ như sau:

 • Chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức;
 • Chính thức bỏ chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức.
 • Cắt giảm 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức để tăng cường bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của:
  • Công chức chuyên ngành hành chính, chuyên ngành văn thư (đã quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV);
  • Thư ký thi hành án, thư ký trung cấp thi hành án của Bộ Tư pháp;
  • Công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ thuộc Bộ Tài chính.

Như vậy, kể từ ngày 01/08/2021, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức chuyên ngành hành chính sẽ thực hiện như sau:

Ngạch chuyên viên cao cấp

 • Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;
 • Bằng tốt nghiệp cao cấp, lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

Ngạch chuyên viên chính

 • Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính.
 • Ngạch chuyên viên
 • Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;
 • Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Ngạch cán sự

 • Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

Ngạch chuyên viên

 • Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ lái xe thì chỉ yêu cầu có giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Để hiểu rõ hơn các quy định cũng như tham gia lớp đào tạo chuyên viên quản lý nhà nước uy tín, bạn hãy liên hệ đến chúng tôi. Nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất.

Xem thêm:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *