Chuyên viên chính có nhiệm vụ gì trong bộ máy nhà nước?

Câp nhật: 13/12/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 599 lượt xem

Ngạch chuyên viên chính giữ mã số ngạch 01.002 là ngạch công chức hành chính cao cấp, cần đáp ứng yêu cầu cao về chuyên môn nghiệp vụ thuộc một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện trở lên. Chuyên viên chính có trách nhiệm thi hành một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp tại cơ quan, đơn vị; có vai trò tham mưu, tổng hợp xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. Sau đây là nhiệm vụ cụ thể của chuyên viên chính cũng như điều kiện dự thi chuyên viên chính.

Mời cán bộ, công chức tham khảo khóa bồi dưỡng chứng chỉ chuyên viên chính Hà Nội cùng Trangtuyensinh24h để đáp ứng điều kiện dự thi.

Nhiệm vụ của chuyên viên chính là gì?

Nhiệm vụ của chuyên viên chính trong bộ máy nhà nước được thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 6 Thông tư số 2/2021/TT-BNV như sau:

mo-lop-coi-duong-chuyen-vien-chinh
Nguồn Internet

+ Chuyên viên chính có nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, đồng thời tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc cơ chế quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao quản lý;

+ Chuyên viên chính chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương; nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án, công trình nghiên cứu khoa học để nhắm mục tiêu đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức;

+ Chuyên viên chính chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý;

+ Chuyên viên chính giữ nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời tham gia đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

++ Đăng ký khóa đào tạo chuyên viên ở đâu uy tín Hà Nội?

Bậc lương của chuyên viên chính tính như thế nào?

Bậc lương là số lượng mức thăng tiến về lương, như vậy, mỗi ngạch lương và mỗi bậc lương đều sẽ có bậc lương/hệ số lương nhất định tương ứng. Đây là công cụ dùng để phân cấp và là căn cứ tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật. Bậc lương càng cao, mức lương nhận càng cao.

Theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, chuyên viên chính thuộc nhóm 1 (A2.1) công chức loại A2, bậc lương chuyên viên chính tương ứng là hệ số lương bậc 1 – 4.40, bậc 2 – 4.74, bậc 3 – 5.08, bậc 4 – 5.42, bậc 5 – 5.76, bậc 6 – 6.10, bậc 7 – 6.44, bậc 8 – 6.78.

Ai đủ điều kiện dự thi chuyên viên chính?

Đối tượng dự thi chuyên viên chính bao gồm cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp tỉnh, thành phố.

mo-lop-coi-duong-chuyen-vien-chinh
Nguồn Internet

Nếu ở cấp Trung ương thì đối tượng là cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tại các cục, vụ (ban), đồng thời đơn vị có vị trí việc làm của ngạch chuyên viên cao cấp.

Nếu ở địa phương thì đối tượng là cán bộ, công chức đang giữ chức vụ đứng đầu ban, ngành của tỉnh; cấp phó của người đứng đầu được quy hoạch cấp trưởng hoặc là tỉnh ủy viên.

Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo ở cấp tỉnh (là cấp trưởng, phó sở, ban, ngành) luân chuyển về công tác tại cấp huyện thì đối tượng này cũng được xem xét dự thi với điều kiện có vị trí của ngạch chuyên viên cao cấp tại cơ quan.

Điều kiện dự thi chuyên viên chính là gì?

Đối với cơ quan quản lý cán bộ, trước khi cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch thì cơ quan phải có nhu cầu về vị trí việc làm của ngạch chuyên viên cao cấp được xem xét dựa trên số lượng vị trí việc làm còn thiếu so với cơ cấu ngạch chuyên viên cao cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với đối tượng dự thi, cán bộ, công chức dự thi phải đáp ứng đủ điều kiện dự thi theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn luật tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

Đồng thời, đối tượng dự thi phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm (72 tháng) trở lên. Nếu cán bộ, công chức dự thi có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên chính thì phải có ít nhất 01 năm cuối (đủ 12 tháng) liên tục giữ ngạch chuyên viên chính tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch. Ngoài ra, trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương, cán bộ, công chức đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng ít nhất 02 văn bản và được cấp có thẩm quyền ban hành (nghiệm thu).

mo-lop-coi-duong-chuyen-vien-chinh
Nguồn Internet

Đối tượng dự thi sẽ hoàn thành các môn kiến thức chung và ngoại ngữ bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính; môn chuyên môn, nghiệp vụ trong phần thi viết đề án, thời gian thi tối đa 08 tiếng và bảo vệ đề án trong tối đa 30 phút.

Để đủ điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, cán bộ, công chức, viên chức cần đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức… Trong đó, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính là giấy tờ bắt buộc.

cap-chung-chi-quan-ly-nha-nuoc-uy-tin

Hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên viên chính và được cấp chứng chỉ đúng hạn tại Trangtuyensinh24h. Chúng tôi là đơn vị liên kết giáo dục hàng đầu Hà Nội, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học viên với hình thức học trực tuyến qua Zoom, tuyển sinh liên tục trên toàn quốc.

Form đăng ký

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY
  Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

  Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

  Hotline: 02466609628, 0961189663 (Cô Thúy), 0964488720 (Cô Mến), 0981871011 (Cô Nhung)

  ++ Ở đâu tuyển sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng?