0964 367 222
Home / Đào Tạo Đại Học

Đào Tạo Đại Học

Văn bằng 2 tiếng anh – Vì sao cần phải học?

văn bằng 2 tuyển sinh

Văn bằng 2 tiếng anh – Vì sao cần phải học?  Bạn đang là sinh viên? Kiến thức trên giảng đường có đủ để bạn gia nhập vào thị trường lao động đầy cạnh tranh? Liệu bạn có thể tự hoạch định cho mình một tương lai rộng lớn hơn với văn bằng 2 tiếng anh để mở rộng cơ hội việc …

Read More »

Điều kiện thi ngạch nâng chuyên viên chính của Bộ Nội Vụ

Điều kiện thi ngạch nâng chuyên viên chính của Bộ Nội Vụ Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 06 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 trở lên) Đối với các tổ chức chính trị  – xã hội, doanh nghiệp nhà nước: có hệ số lương tương đương từ 3,00 …

Read More »

Chuyên viên là gì ?

Chuyên viên là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về một hoặc một số lĩnh vực các trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và triển khai thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. Chuyên viên được sử dụng trong …

Read More »

ĐÀO TẠO NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH

ĐÀO TẠO NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH Đào tạo ngạch chuyên viên và chuyên viên chính Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên …

Read More »

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Lộ trình học

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 👉 Hỗ trợ học cuối tuần hoặc online 👉 Học văn bằng 2 tiếng anh hệ tín chỉ 👉 Lấy bằng nhanh chỉ 10 – 16 tháng ✔1. Lợi ích của người học văn bằng 2 tiếng anh 👉 Học văn bằng 2 tiếng anh sẽ được miễn thi ngoại ngữ trong thi tuyển công …

Read More »

THÔNG BÁO TUYỂN SINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2020

Theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013 . Thông báo tổ chức tuyển sinh bồi dưỡng khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên , chuyên viên chính trên toàn quốc I, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN – CHUYÊN VIÊN CHÍNH: A, Khóa học chuyên viên: Cán bộ, công chức, viên chức …

Read More »