Chiêu sinh lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng

Câp nhật: 14/08/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 50 lượt xem

A, LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN

+ Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức  Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm; cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

+ Hồ sơ đăng ký:     – 01 phiếu đăng kí (tải phiếu học viên tại đây).

– 02  hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)

– 01 bản CMTND photo

  1. LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

+ Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01-002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên; cán bộ, công chức, viên chức có ít nhất 6 năm giữu ngạch chuyên viên và các đối tượng khác có nhu cầu tham gia khóa học.

+ Hồ sơ đăng ký:    – 01 phiếu đăng kí (tải phiếu học viên tại đây).

– 02  hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)

– 01 chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên photo

– 01 bản CMTND photo

  1. LỚP BD KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

+ Đối tượng: Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương.

+ Hồ sơ đăng ký:  – 01 phiếu đăng kí (tải phiếu học viên tại đây).

– 02  hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)

– 01 bản CMTND photo

Thông tin liên hệ

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam, Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 02466609628, 0961189663 (Cô Thúy), 0964488720 (Cô Mến), 0981871011 (Cô Nhung)