Các triển khai bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Câp nhật: 29/12/2021
 • Người đăng: admin
 • |
 • 374 lượt xem

Bài thu hoạch cuối khóa là phần kiểm tra cuối cùng trước khi học viên kết thúc chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Trong bài tiểu luận này, học viên cần vận dụng kiến thức đã học được để phân tích những yếu tố có thể tác động vào công tác tham mưu và đưa ra phương án giải quyết cho khó khăn đang gặp phải. Lý thuyết là vậy nhưng không phải học viên nào cũng có thể bắt tay ngay vào bài tiểu luận vì vẫn chưa thể tìm ra ý tưởng triển khai. Sau đây là một số gợi ý của Trangtuyensinh24h giúp bạn xây dựng hướng triển khai cho bài tiểu luận.

Một số lưu ý quan trọng khi viết bài thu hoạch cuối khóa

Học viên có thể xem lại một số gợi ý cho bài tiểu luận quản lý lãnh đạo cấp phòng để hiểu rõ yêu cầu về hình thức, nội dung và cách tìm đề tài cho bài tiểu luận. Tiếp đến, học viên cần nắm rõ mục đích của bài tiểu luận để đáp ứng đúng yêu cầu mà chương trình bồi dưỡng đã đề ra.

Mục đích của bài thu hoạch cuối khóa là kiểm tra, đánh giá mức độ kết quả mà học viên tiếp thu được từ chương trình bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, hành vi thái độ, đồng thời, chỉ ra khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn khi học viên đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp phòng.

Dựa theo mục đích này, học viên cần nêu bật những kiến thức, kỹ năng mà mình tiếp thu được trong chương trình học sao cho phù hợp vào bài tiểu luận, sau đó vận dụng vào thực tiễn để đề xuất giải pháp cho tình huống. Ngoài ra, để bài tiểu luận có sức thuyết phục cao, học viên cần đưa ra phân tích, đánh giá, số liệu minh chứng rõ ràng để bảo vệ ý kiến và quan điểm của mình. Lưu ý sử dụng văn phong, ngôn ngữ hành chính cho toàn bài tiểu luận.

hoc-boi-duong-lanh-dao-cap-phong-uy-tin-ha-noi

Các bước viết bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng:

 • Chọn đề tài trong lĩnh vực công tác, thuộc phạm vi xử lý của lãnh đạo cấp phòng
 • Lập dàn ý cho 3 phần mở đầu, nội dung, kết luận và yêu cầu của từng phần
 • Viết bài thu hoạch dựa trên dàn ý
 • Làm danh sách tài liệu tham khảo và phụ lục
 • Xây dựng mục lục cho bài tiểu luận
 • Kiểm tra lại bài tiểu luận

++ Ở đâu đang tuyển sinh lớp chuyên viên quản lý nhà nước?

Triển khai bài thu hoạch quản lý lãnh đạo cấp phòng cho từng phần

Với 3 phần mở đầu, nội dung và kết luận, học viên có thể hoàn thành bài thi như sau:

Phần mở đầu

Học viên cần giới thiệu tình huống tiểu luận sao cho ngắn gọn, súc tích để giám khảo biết được bạn đang hướng đến vấn đề nào.

+ Lĩnh vực đang xảy ra tình huống quan trọng như thế nào? Nêu khái quát tầm quan trọng.

+ Tên tình huống này là gì?

+ Vì sao bạn chọn tình huống này?

Phần nội dung

Bạn cần chia dàn bài thành các mục nhỏ như sau:

I. Mô tả tình huống

+ Tình huống đã xảy ra trong thực tiễn công tác lãnh đạo quản lý cấp phòng hoặc trong lĩnh vực công tác như thế nào? Hãy trình bày lại sự việc một cách chặt chẽ, logic về mặt thời gian, không gian và nhân vật.

Lưu ý, sự kiện, vụ việc mà bạn đề cập trong tiểu luận phải có thật trong thực tế, tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật, bạn có thể thay đổi tên địa danh, nhân vật.

+ Những vấn đề mở đặt ra cho cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp phòng phải suy nghĩ, tìm ra phương hướng giải quyết là gì? Nêu ở phần kết thúc mô tả tình huống.

II. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của tình huống

Đây được xem là phần quan trọng nhất của bài tiểu luận vì phần này yêu cầu học viên phải vận dụng kiến thức và kinh nghiệm đúc kết trong khóa học để phân tích, đánh giá các sự kiện, vụ việc diễn ra. Đây cũng là nội dung tiền đề để học viên xây dựng phương án giải quyết cho phần sau.

 1. Nêu nguyên nhân của tình huống:

+ Nguyên nhân chủ quan là gì?

 • Là do thiếu sót trong tổ chức và hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ cấp phòng, đơn vị…?
 • Là do sự thiếu trách nhiệm, sự yếu kém về mặt chuyên môn, sự sa sút về mặt phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp phòng, của công nhân viên chức?
 • Là do cán bộ quản lý, lãnh đạo, công nhân viên chức không chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị nghị quyết của Đảng, luật pháp của Nhà nước và các quy định, quy chế của đơn vị, cơ quan..?
 • Hay là do mâu thuẫn giữa các tổ chức, cá nhân trong nội bộ?…

+ Nguyên nhân khách quan ra sao?

 • Cơ quan đang thiếu điều kiện về thiết bị, cơ sở vật chất nên gây ra tình huống trên?
 • Hay do bất cập đến từ hệ thống các văn bản quy phạm…?
 1. Nêu hậu quả của tình huống:

Những nguyên nhân trên đã dẫn đến hậu quả như thế nào?

 • Gây ra tác động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội hay gây thiệt hại về kinh tế cho cá nhân, tổ chức?
 • Tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ thực hiện kế hoạch, mục tiêu của cơ quan, đơn vị, tổ chức hay làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức nói chung và cán bộ, lãnh đạo nói riêng, làm mất tình đoàn kết trong cơ quan…?
 • Có làm giảm hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý, lãnh đạo tổ chức, cơ quan, đơn vị…?

hoc-boi-duong-lanh-dao-cap-phong-uy-tin-ha-noi

III. Xác định mục tiêu giải quyết tình huống

Hướng giải quyết tình huống phải đảm bảo những mục tiêu nào? Bạn có thể tham khảo một số mục tiêu như sau:

+ Đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

+ Nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả quản lý, điều hành theo đúng chức năng và phân cấp quản lý

+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức, tập thể và cá nhân

+ Cách giải quyết hài hòa, cân bằng giữa tính pháp lý, lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội

+ Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

IV. Xây dựng phương án giải quyết tình huống

Phương án giải quyết tình huống mà học viên đưa ra ở đây là gì? Một số vấn đề lưu ý trong phần này như sau:

Thứ nhất, học viên cần nêu ít nhất 2 phương án giải quyết và phân tích 2 chiều cho mỗi phương án. Nêu rõ ưu điểm, nhược điểm và hạn chế của từng phương án.

Thứ hai, nêu phương án tối ưu nhất trong những phương án đã đề xuất.

Cuối cùng, giải quyết tình huống tuân theo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước có thẩm quyền.

*** Thế nào là phương án tối ưu nhất? Phương án tối ưu nhất sẽ đáp ứng hầu hết các mục tiêu cần giải quyết đã đặt ra trong phần III, nhược điểm và hạn chế còn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, có khả năng áp dụng vào thực tiễn, có tính khả thi cao và thấu tình, đạt lý và được sự ủng hộ của người dân.

V. Lập kế hoạch thực hiện phương án giải quyết tình huống

Học viên có kế hoạch triển khai phương án như thế nào?  Để lập ra kế hoạch, bạn cần đi theo trình tự 4 bước để bài viết chặt chẽ, logic.

B1: Xác định công việc cần làm và thời gian cần thực hiện

B2: Thiết lập tổ chức và phân công công việc, cũng như trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân

B3: Triển khai công việc

B4: Tổng kết và đúc kết kinh nghiệm

hoc-boi-duong-lanh-dao-cap-phong-uy-tin-ha-noi

Phần kết luận

Bạn cần nêu khái quát lại một cách tổng quan các kết quả đã giải quyết được của tình huống mà mình đã nêu ở trên với vai trò là lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Ở phần này, bạn cũng có thể nêu thêm một số đề xuất cho các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi hoặc các kiến nghị khác có liên quan đến công tác tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hay công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết thực hiện… của lãnh đạo cấp phòng.

Dựa vào kiến thức đã đúc kết trong quá trình học bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cùng kinh nghiệm công tác trong nhiều năm, học viên sẽ có đủ cơ sở nền tảng kiến thức, kỹ năng để hoàn thành bài thi thuận lợi.

Bên cạnh đó, Trangtuyensinh24h cùng đội ngũ giảng viên sẽ luôn hỗ trợ và giải đáp thắc mắc, giúp học viên có điều kiện hoàn thành bài thi hiệu quả. Hãy tham gia ngay lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng uy tín để kịp thời nhận chứng chỉ, hoàn thành hồ sơ thi/bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY
  Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

  Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

  Hotline: 02466609628, 0961189663 (Cô Thúy), 0964488720 (Cô Mến), 0981871011 (Cô Nhung)