Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Câp nhật: 06/08/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 66 lượt xem

Căn cứ Thông Tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập.Căn cứ Quyết định số 2510,2509,2588/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I,II, III. Chúng tôi chuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn thành công và đã đạt được thành quả tốt đẹp với nhiều đơn vị trên toàn quốc.

Đối tượng bồi dưỡng:

Giáo viên THPT hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông , giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp THPT, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hơp với chức trách nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT.

Nội dung chương trình và thời gian bồi dưỡng:

Chương trình gồm có 3 phần:

PHẦN I

Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

PHẦN II

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

PHẦN III

Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Thời gian bồi dưỡng:  240 tiết

Lý thuyết, thảo luận, thực hành

176 tiết

Ôn tập

10 tiết

Kiểm tra

06 tiết

Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

44 tiết

Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng)

04 tiết

Hồ sơ đăng ký học gồm:

  • Phiếu đăng ký học (theo mẫu của Trường ), có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
  • Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND ( Có công chứng)
  • Bằng tốt nghiệp (Có công chứng).
  • 02 ảnh 3×4