Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở

Câp nhật: 06/08/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 39 lượt xem

Căn cứ Thông Tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập.

Căn cứ Quyết định số 2511,2512, 2513/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2016 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III, II, I.

Đối tượng bồi dưỡng:

Giáo viên THCS hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục cá biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp THCS, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS.

Nội dung chương trình và thời gian bồi dưỡng

* Chương trình gồm có 3 phần:

PHẦN I

Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

PHẦN II

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

PHẦN III

Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

* Thời gian bồi dưỡng:  240 tiết

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành

176 tiết

+ Ôn tập

10 tiết

+ Kiểm tra

06 tiết

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

44 tiết

+ Công tác tổ chức lớp ( khai giảng, bế giảng)

04 tiết

Hồ sơ đăng ký học gồm:

  • Phiếu đăng ký học ( theo mẫu của Trường ), có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
  • Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND ( Có công chứng)
  • Bằng tốt nghiệp ( có công chứng).
  • 02 ảnh 3×4