Bồi Dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Mầm non

Câp nhật: 06/08/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 17 lượt xem

Mục tiêu khóa bồi dưỡng:

  • Tăng cường năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý trường mầm non nhận thức được sứ mạng, xây dựng được tầm nhìn, biết lựa chọn mô hình và phong cách lãnh đạo phù hợp.
  • Bồi dưỡng kiến thức về lãnh đạo quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới văn bản toàn diện nền giáo dục.

Đối tượng bồi dưỡng:

  • Cán bộ quản lý  trường mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non.

Nội dung bồi dưỡng: ( 360 tiết )

STT

HỌC PHẦN

1

Đường lối phát triển GD & ĐT

2

Lãnh đạo và quản lý

3

Quản lý Hành chính nhà nước về GD & ĐT

4

Quản lý Nhà trường

5

Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường mầm non

6

Nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận cuối khóa

Kinh phí bồi dưỡng: 3.500.000đ /học viên/khóa học

Hồ sơ đăng ký :

  • Sơ yếu lý lịch xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác
  • Bằng tốt nghiệp THPT trở lên  photo công chứng
  • CMT photo công chứng
  • 3 ảnh 3×4.