Bồi dưỡng cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nâng hạng giáo viên mầm non”

Câp nhật: 06/08/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 49 lượt xem

Căn cứ Thông Tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Căn cứ Quyết định số 2186; 2188;2189/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2016 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II,III,IV.

Đối tượng bồi dưỡng:

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở các vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, III, IV, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng II, III, IV.

Nội dung chương trình và thời gian bồi dưỡng:

* Chương trình gồm có 3 phần:

PHẦN I

Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

PHẦN II

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

PHẦN III

Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

* Thời gian bồi dưỡng:  240 tiết

Lý thuyết, thảo luận, thực hành

176 tiết

Ôn tập

10 tiết

Kiểm tra

06 tiết

Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

44 tiết

Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng)

04 tiết

Phiếu đăng ký học (theo mẫu của Trường), có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.Hồ sơ đăng ký:

  • Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND (Có công chứng)
  • Bằng tốt nghiệp (có công chứng).
  • 02 ảnh 3×4
Kinh phí bồi dưỡng: 2.500.000đ/học viên/khóa học

Sau khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp ‘’ Chứng chỉ bồi dưỡng nâng hạng giáo viên’’ theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.