Bảng lương ngạch chuyên viên chính được quy định như thế nào?

Câp nhật: 18/09/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 1073 lượt xem

Chuyên viên chính là ngạch công chức hành chính có yêu cầu cao về chuyên môn nghiệp vụ và phải có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, tổ chức. Do đó, cán bộ công tác ở vị trí chuyên viên chính sẽ được hưởng ngạch lương chuyên viên chính. Tiền lương được bên sử dụng lao động trả cho người lao động trong quá trình làm việc và công tác tại các tổ chức, đơn vị trong nhà nước hoặc đơn vị tư nhân. Vậy bảng lương chuyên viên chính được quy định như thế nào?

++ Ở đâu cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên Hà Nội?

Quy định về bảng lương ngạch chuyên viên chính

Cách tính bậc lương chuyên viên

Bậc lương được hiểu là số lượng các mức thăng tiến về lương. Trong đó, mỗi ngạch lương của người lao động sẽ có các bậc lương mà mỗi bậc lương sẽ tương ứng với một hệ số lương nhất định. Bậc lương được dùng để phân cấp và là căn cứ để tính lương cho các đối tượng theo quy định của pháp luật. Như vậy, bậc lương càng cao thì tương ứng với mức lương thực lĩnh càng cao.

o-dau-cap-chung-chi-chuyen-vien-uy-tin

Theo quy định tại nghị định 204/2004 NĐ-CP, chuyên viên chính thuộc nhóm 1 loại A2 (A2.1), do đó bậc lương chuyên viên chính sẽ được xác định theo quy định như sau:

Hệ số lương bậc 1 là 4.40

Hệ số lương bậc 2 là 4.74

Hệ số lương bậc 3 là 5.08

Hệ số lương bậc 4 là 5.42

Hệ số lương bậc 5 là 5.76

Hệ số lương bậc 6 là 6.10

Hệ số lương bậc 7 là 6.44

Hệ số lương bậc 8 là 6.78.

Cách tính lương của chuyên viên chính

Theo Nghị định 204 năm 2004 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung, lương của chuyên viên sẽ được tính theo công thức như sau:

Lương = Hệ số x mức lương cơ sở

Trong đó, năm 2021 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid nên lương cơ sở không được điều chỉnh tăng theo quy định tại Nghị quyết 128/2020/QH14 và thời điểm cải cách tiền lương sẽ bị lùi lại đến 01/07/2022. Như vậy, lương cơ sở năm 2021 của chuyên viên chính vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng (căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Hệ số lương

4.4

4.74

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

Mức lương

6.556

7.063

7.569

8.076

8.582

9.089

9.596

10.102

Bảng lương ngạch chuyên viên chính dự kiến từ tháng 01/07/2022 nếu áp dụng mức lương cơ sở là 1,6 triệu/tháng theo lộ trình:

Hệ số lương

4.4

4.74

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

Mức lương

7,040

7,584

8,128

8,672

9,213

9,760

10,304

10,848

Tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên chính

Để trở thanh chuyên viên chính, cán bộ cần đáp ứng được các tiêu chuẩn như sau:

+ Nắm vững các đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

+ Chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện thể chế; chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện;

+ Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức, quy trình, thủ tục và thẩm quyền;

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ hoặc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý…

chung-chi-chuyen-vien-chinh

Nhiệm vụ của chuyên viên chính là thực hiện chủ trì hoặc tham gia vào nghiên cứu các công việc như xây dựng, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, hoàn thiện thể chế, cơ chế quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ…

Quyền lợi của chuyên viên chính

o-dau-cap-chung-chi-chuyen-vien-uy-tin

+ Chủ trì hoặc tham gia vào nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc cơ chế quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao quản lý;

+ Chủ trì hoặc tham gia vào nghiên cứu, xây dựng quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương; nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án, công trình nghiên cứu khoa học nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức;

+ Chủ trì hoặc tham gia vào vấn đề tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý;

+ Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra tình trạng thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn nghiệp vụ;

+ Tham gia đề xuất các biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

Để đăng ký khóa đào tạo chuyên viên chính uy tín, quý học viên hãy liên hệ đến Trangtuyensinh24h để được tư vấn cụ thể:

Trường Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số Nhà 14, Tổ 17, Khu Văn Hóa Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 02466609628, 0961189663 (Cô Thúy), 0964488720 (Cô Mến), 0981871011 (Cô Nhung)