0964 367 222
Home / Trangtuyensinh24h.com

Trangtuyensinh24h.com

Văn bằng 2 tiếng anh – Vì sao cần phải học?

văn bằng 2 tuyển sinh

Văn bằng 2 tiếng anh – Vì sao cần phải học?  Bạn đang là sinh viên? Kiến thức trên giảng đường có đủ để bạn gia nhập vào thị trường lao động đầy cạnh tranh? Liệu bạn có thể tự hoạch định cho mình một tương lai rộng lớn hơn với văn bằng 2 tiếng anh để mở rộng cơ hội việc …

Read More »

MỘT VÀI LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

MỘT VÀI LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM:⛔️ 〽️1.Hiện tại bộ đã gộp tất cả các chương trình NVSP thành 4 chương trình chính là: NVSP Cao đẳng – Đại học; NVSP TCCN; NVSP Mầm non; NVSP dạy nghề. Những chương trình NVSP bậc 1, 2 trước đây đã bị loại bỏ. 〽️2.Bạn muốn dạy …

Read More »

TẠI SAO PHẢI BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM ?

TẠI SAO PHẢI BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM❓❓❓ 🔥Điều đầu tiên phải nói tới chính là tâm lý của đối tượng giảng dạy thay đổi theo thời gian. Chúng ta đã biết rằng hiện nay tâm lý của giới trẻ ngày càng thay đổi và sự thay đổi đó kèm theo những hướng tích cực và tiêu cực riêng. …

Read More »

Điều kiện thi ngạch nâng chuyên viên chính của Bộ Nội Vụ

Điều kiện thi ngạch nâng chuyên viên chính của Bộ Nội Vụ Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 06 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 trở lên) Đối với các tổ chức chính trị  – xã hội, doanh nghiệp nhà nước: có hệ số lương tương đương từ 3,00 …

Read More »

Chuyên viên chính là gì ?

Chuyên viên chính là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, đơn vị; tham mưu, tổng hợp xây dựng hoặc …

Read More »

Chuyên viên là gì ?

Chuyên viên là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về một hoặc một số lĩnh vực các trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và triển khai thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. Chuyên viên được sử dụng trong …

Read More »

Viên chức là gì ?

Viên chức là gì ? Viên chức là công dẫn Việt Nam được tuyển dụng theo hợp đồng làm việc, được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý (trừ các chức vụ quy định là công chức). Viên chức là người thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về năng lực, …

Read More »

Công chức là gì ?

Công chức là gì ? Công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế giữ một công vụ thường xuyên, hoặc nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện Trong các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân (mà …

Read More »

ĐÀO TẠO NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH

ĐÀO TẠO NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH Đào tạo ngạch chuyên viên và chuyên viên chính Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên …

Read More »

Văn bằng 2 tiếng anh – Vì sao cần phải học ?

Văn bằng 2 tiếng anh – Vì sao cần phải học?  Bạn đang là sinh viên? Kiến thức trên giảng đường có đủ để bạn gia nhập vào thị trường lao động đầy cạnh tranh? Liệu bạn có thể tự hoạch định cho mình một tương lai rộng lớn hơn với văn bằng 2 tiếng anh để mở rộng cơ hội việc …

Read More »